Projekter, undersøgelser og rapporter
I hvert enkelt tilfælde

I hvert enkelt tilfælde - introduktionsordninger for præster i folkekirkens stifter

En undersøgelse foretaget af FUV i foråret og sommeren 2015 viser, at folkekirken i nogen grad på nationalt plan og i særdeleshed på stiftsplan har rettet opmærksomhed mod forholdene omkring nyansatte præsters introduktion i embede.

Undersøgelsen, der i særlig grad har været rettet mod lokale introduktionsbestræbelser, viser stærke fælles træk og sammenlignelige løsningsmodeller indbyrdes mellem stifterne. Den påviser imidlertid parallelt hermed fundamentalt divergerende holdninger og strukturer.

Undersøgelsens resultater er offentliggjort i redegørelsen 'I hvert enkelt tilfælde - introduktionsordninger for præster i folkekirkens stifter', som er udarbejdet af konsulent og ph.d. Jørgen Skov Sørensen.

Download 'I hvert enkelt tilfælde'


Foto: folkekirken.dk