Projekter, undersøgelser og rapporter
Kirkelig resocialisering

Kirkelig resocialisering

En undersøgelse af modeller for kirkelig resocialisering af tidligere indsatte.

FUV har i samarbejde med Café Exit undersøgt, hvordan en øget og bred dansk kirkelig resocialiseringsindsats kan se ud. Projektet har undersøgt allerede igangværende kirkelige resocialiseringsaktiviteter i forhold til tidligere indsatte i Danmark og ligeledes undersøgt modeller for kirkelige resocialisering i England, Sverige og Holland.

Projektet undersøger, hvordan tidligere indsatte kan resocialiseres, og hvilke behov de har i forbindelse med resocialisering efter endt fængselsophold.

Endelig rummer projektet en kommende udviklingsdel, hvor sognekirker søges inddraget i arbejdet blandt tidligere indsatte.

Projektet er støttet af TrygFonden.

Download rapporten 'Uden for murene'

Læs mere

Café Exit

Fra fangenskab til fællesskab: Nyt pilotprojekt, som bygger videre på resultaterne fra 'Uden for murene'.