Projekter, undersøgelser og rapporter
Kirken i den nye by/ Kirken på Ø

Kirken i den nye by/Kirken på Ø


’Kirken i den nye by’ – i daglig tale ’Kirken på Ø’ – er et forsknings- og udviklingsprojekt, som gennemføres i samarbejde med Aarhus Domsogn. Projektet indgår som selvstændigt delprojekt i Aarhus Stifts projekt ’Kirken i byen’.

Projektet skal dels undersøge ønsker og forventninger til folkekirken i Aarhus Ø, dels bidrage til at udvikle relevante kirkelige tilbud til områdets beboere. Det sker gennem deltagerbaserede metoder, der skal sikre at udviklingen af domkirkens tilstedeværelse på Ø sker i et tæt samarbejde med såvel kirkens menighedsråd som med bydelens beboere og erhvervsliv. Gennem projektet ønsker FUV desuden at indhente erfaringer med brug af aktionsforskning, som vil kunne bruges i lignende kontekster.

Projektperiode: 01.03.2018-28.02.2019

Projektleder: Kirsten Donskov Felter

Projektmedarbejder: Shahla Angela Sadaghiani


Baggrundspapir for projektet

Visionspapir fra domkirkens menighedsrådFoto: Per Rasmussen