Projekter, undersøgelser og rapporter
Kirken i sommerlandet

Kirken i sommerlandet

Hvad er folkekirkens tilstedeværelse i sommerlandet – for både turister og borgere?

Formålet med projektet er at indsamle viden om menigheden i sommerhus- og turistområder, som kan anvendes i de enkelte menighedsråd til at tilpasse kirkelivet til den aktuelle situation. Kirken skal være hvor folket er, projektet skal derfor undersøge forventninger og ønsker til kirken. Derudover bidrager projektet til øget strategisk opmærksomhed på sogne-, provsti- og stiftsniveau med henblik på at fastholde og udvikle kirken lokalt.

Projektet, der er et samarbejde mellem Aalborg, Viborg og Ribe stift, vil bl.a.

  • Analysere sommerhusbeboeres og turisters forventninger til den lokale kirke
  • På baggrund af ovenstående mål, bidrage med viden til brug for menighedsrådenes tilrettelæggelse og understøttelse af det lokale kirkeliv
  • Forestå en undersøgelse, der belyser de udfordringer og muligheder kirkerne i sommerlandet har
  • Udføre en analyse, der kvalificerer provstiudvalgenes beslutningsgrundlag for tildeling af ligningsmidler og stifternes normering af præstestillinger mv.

 

Projektet er et ud af syv delprojekter under det større projekt ”Kirken på landet”, der netop søger at udforske det særlige udviklingsperspektiv, som findes blandt landets landkirker.

Hele projektbeskrivelsen kan læses her.

Hele rapporten kan læses her

Idékataloget kan læses her

For yderligere information kontakt projektmedarbejder Marianne Houmøller-Jørgensen eller projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen