Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Mere samarbejde mellem kirker og kommuner kan blive en gevinst for socialt udsatte

Ny rapport viser enkel vej til øget samarbejde om frivilligt socialt arbejde

Der er et stort potentiale for mere samarbejde mellem kommuner og sognekirker om frivilligt socialt arbejde, og hvis det udnyttes, kan der skabes en bedre indsats for udsatte borgere i Danmark. Det viser en ny rapport, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Mange steder har kirker og kommuner ikke opdaget hinanden som oplagte samarbejdspartnere på det frivillige sociale område, og de to parter har også en del forestillinger og fordomme om hinanden.

Rapporten anbefaler helt enkelt, at de to parter mødes, hvis der er en anledning til et samarbejde, da der er kort vej til at erstatte fordomme med vilje til samarbejde, når blot der sættes ansigt på samarbejdspartneren, og det bliver konkretiseret, hvordan de kan supplere hinanden. Fordommene ser nemlig ud til at forsvinde, når der samarbejdes om konkrete opgaver.

I de kommuner, hvor der allerede er et samarbejde mellem de to parter, er de godt tilfredse med den fælles indsats. Og der er en tendens til at samarbejdet bliver udvidet, når det først er etableret.

Hvad er gevinsterne ved at samarbejde og supplere hinanden? - Kommunernes ansatte konsulenter på det frivillige sociale område fremhæver sognekirkernes lokale kendskab, brede netværk, rummelighed og forståelse for udsatte grupper i deres indsats for kirkeligt socialt arbejde. Og hvad er det oplagt at samarbejde om? - Konsulenterne peger på områder som ensomhed, ældre samt flygtninge og integration, hvor et samarbejde med sognekirker kan være med til at løse sociale udfordringer.


 

 

Rapporten: Kirker og kommuner i samarbejde

Et helt kort overblik over projektet finder du her

Et sammendrag på seks sider med flere informationer
 

Du kan læse mere om projektet her.

Omtale af rapporten på folkekirken.dk

Inspirationsguide til samarbejde mellem kirker og kommuner
 


 

Illustration: copyright pexel.com