Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Mere samarbejde mellem kirker og kommuner

Rapport viser enkel vej til øget samarbejde om frivilligt socialt arbejde.

Stort potentiale for mere frivilligt samarbejde

Der er et stort potentiale for mere samarbejde mellem kommuner og sognekirker om frivilligt socialt arbejde, og hvis det udnyttes, kan der skabes en bedre indsats for udsatte borgere i Danmark. Det viser en ny rapport, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Vigtig at kirke og kommuner mødes

Rapporten anbefaler helt enkelt, at de to parter mødes, hvis der er en anledning til et samarbejde, da der er kort vej til at erstatte fordomme med vilje til samarbejde, når blot der sættes ansigt på samarbejdspartneren, og det bliver konkretiseret, hvordan de kan supplere hinanden. Fordommene ser nemlig ud til at forsvinde, når der samarbejdes om konkrete opgaver.

Tilfredshed i kommuner

I de kommuner, hvor der allerede er et samarbejde mellem de to parter, er de godt tilfredse med den fælles indsats. Og der er en tendens til, at samarbejdet bliver udvidet, når det først er etableret.

Gevinst

Hvad er gevinsterne ved at samarbejde og supplere hinanden? - Kommunernes konsulenter på det frivillige sociale område fremhæver sognekirkernes lokale kendskab, brede netværk, rummelighed og forståelse for udsatte grupper i deres indsats for kirkeligt socialt arbejde. 

Og hvad er det oplagt at samarbejde om?

Konsulenterne peger på områder som:

  • ensomhed,
  • ældre samt
  • flygtninge og integration,

hvor et samarbejde med sognekirker kan være med til at løse sociale udfordringer.