Projekter, undersøgelser og rapporter
Middelalderkirkens bygning

Middelalderkirkens bygning: Betydning, udvikling og transformation

I samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus har FUV’s Videnscenter fået en 4-årig bevilling til et projekt, der skal undersøge de gamle kirkers særstatus i lokalsamfundene.

Projektet "Middelalderkirkens bygning: Betydning, udvikling og transformation" skal undersøge, hvordan de gamle kirkers særstatus i lokalsamfund bevares og udvikles i en tid, hvor mange middelalderkirker bruges til andre aktiviteter end som hjemsted for gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Projektet skal udføres af arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard som et ph.d.-projekt, der skal vare i fire år.

Bevilling fra fællesfonden
Projektets bevilling lyder på kr. 1.893.000 til og med 2019.

Bevillingen, som er en del af en samlet bevilling på knapt 12 millioner, kommer fra folkekirkens fællesfonds omprioriteringspulje.

Læs mere om projektet