Projekter, undersøgelser og rapporter
Præst i morgen

Præst i morgen

Rapport med forslag til omlægning af præsteuddannelsen

FUV har haft til opgave at foreslå en eller flere nye modeller for den forberedende uddannelse (pastoralseminariekurset) og den introducerende uddannelse for præster (den obligatoriske efteruddannelse). Baggrunden er de problematikker omkring indgangen i præsteembedet, som på forskellig vis trænger sig på.

FUV har gennem næsten et år arbejdet med forslagene i en lille intern arbejdsgruppe, men har samtidig været i dialog med en større baggrundsgruppe, der repræsenterer helt nye præster, biskopper, provster, de mange, der arbejder med introduktionen i stifterne, funktionspræster o.s.v.

Bestyrelsen holdt den 9. – 10. marts 2016 bestyrelsesseminar og -møde, hvor den af FUV udarbejdede rapport "Præst i morgen – to forslag til en integreret uddannelse af nye præster" blev drøftet.

Flertallet i bestyrelsen pegede på a-modellen som den foretrukne model for en fremtidig organisering af den obligatoriske del af præsteuddannelsen. Det er derfor a-modellen som vil blive sendt i høring hos de relevante aktører og interessenter, og efterfølgende arbejdet videre med såvel indholdsmæssigt, organisatorisk som økonomisk.

Download rapporten "Præst i morgen – to forslag til en integreret uddannelse af nye præster"


Foto: Christian Roar Pedersen