Publikationer og bøger
Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke

- sammen med mennesker med særlige behov

Hæftet er skrevet af præster/teologer, som på forskellig måde er engageret i arbejdet med udviklingshæmmede. Det er et inspirationsmateriale, som med konkrete råd og enkle anvisninger giver forslag til, hvordan man som præst og menighed kan løse opgaven. Ikke alene med særlige gudstjenester og medinddragelse i almindelige højmesser, men også ved gennemførsel af kurser og vanskelige samtaler med udviklingshæmmede.

Download folderen