Projekter, undersøgelser og rapporter
Samarbejde mellem menighedsråd

Samarbejde mellem menighedsråd

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har på opfordring af Kirkeministeriet foretaget en undersøgelse, hvis formål var at afdække udbredelsen af samarbejde mellem menighedsrådene i Danmark og hvilke typer af samarbejde, der praktiseres. Undersøgelsen er en del af arbejdsgruppen ”Provsti/provstiudvalg på jeres måde” nedsat af Kirkeministeriet.

Samarbejde mellem menighedsråd på tværs af sognegrænser er vidt udbredt i folkekirken. Men samtidig er der en række forhold, der har betydning for både mængden og typen af samarbejde mellem menighedsrådene. Ny rapport giver et indblik i, hvordan det står til med samarbejdet mellem menighedsråd i folkekirken.

Rapporten

Artikel om undersøgelsens resultater

Opsamling af rapportens resultater