Projekter, undersøgelser og rapporter
Skolereformundersøgelsen

Skolereformundersøgelsen

Rapporten for undersøgelsen er færdiggjort og kan hentes på denne side.

I en ny rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter dokumenteres det, at den reform af folkeskolen, der blev gennemført i 2014, har fået betydelige konsekvenser for folkekirkens konfirmationsforberedelse.

Ved at følge dette link kan du se en række mindre videoer, der viser undersøgelsens resultater og tilhørende overvejelser. 

Læs rapporten Slår Fundamentet Revner her

Et helt kort overblik over rapporten finder du her 

Et sammendrag på seks sider med flere informationer  

Et sammendrag med layout til udskrift

Foto: Christian Roar Pedersen