Projekter, undersøgelser og rapporter
Sorggrupper i folkekirken

Sorggrupper i folkekirken

Sorggruppearbejdet i folkekirken er gennem de senere år styrket markant. Det er sket gennem et 2-årigt projekt, hvor kirkernes eksisterende tilbud om sorggrupper er blevet kortlagt og betydningen af sorgpraksis i kirkeligt regi er  dokumenteret. 

Målsætningen med Sorggrupper i folkekirken har været, og er fortsat, at mange flere kirker kommer til at tilbyde sorggruppeforløb til efterladte.

Projektet er blevet muliggjort på grund af en donation fra Trygfonden på 2,16 mio. kr. I projektbeskrivelsen for Sorggrupper i folkekirken hedder det blandt andet:

Folkekirken står for langt den største del af bisættelser/begravelser af dem, der dør i Danmark. Præster har i den forbindelse kontakt med de nærmeste pårørende. En sådan tidlig og ofte nær kontakt giver folkekirken et særligt ansvar for at være opmærksom på efterladtes behov for støtte. Sorggrupper udgør en god mulighed for sjælesørgerisk opfølgning, som tidsmæssigt er overkommelig for præsterne, og som samtidig udgør et netværk-skabende potentiale i den efterladtes lokalmiljø.

Projektbevillingen udløb i sommeren 2015. Herefter fortsætter sorggruppeindsatsen i de mange sogne, der allerede tilbyder sorggrupper, samt de sogne, hvor tilbud løbende opstår.

Besøg Sorggrupper i folkekirkens hjemmeside, som er et ressourcested for folkekirkens sorggruppearbejde.