Projekter, undersøgelser og rapporter
Videnspuljeprojekter

Videnspuljeprojekter

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter støttede i 2015 fire projekter med i alt knap 1,14 millioner kr.

"Samarbejdsmuligheder mellem sognekirken og kommunale aktører, f.eks. på det diakonale område". Dette satsningsområde havde særlig bevågenhed, da der blev taget stilling til, hvilke projekter, der skulle tildeles en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje 2015. 

Der indkom 17 ansøgninger til Videnspuljen. Følgende fire projekter har modtaget støtte.