Videnspuljeprojekter
Kirker og kommuner i samarbejde

Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab om velfærd

Ansøger: Center for frivilligt socialt arbejde, Odense.

Beskrivelse af projektet: "Visionen med projektet er, at et styrket samarbejde mellem folkekirkens diakonale frivillighed og kommunerne kan være med til at skabe en bedre indsats for udsatte borgere i Danmark. Konkret vil vi i projektet synliggøre sognekirkerne som relevant samarbejdspartner for kommunerne på det frivillige sociale område. Dette vil vi gøre ved at:
1. Skabe et styrket vidensgrundlag om samarbejdet mellem folkekirkens diakonale frivillighed og kommunerne.
2. Formidle erfaringer, muligheder, potentialer og barrierer i samarbejdet mellem sognekirker og kommuner til projektets målgrupper i kirker, kommuner og frivillige organisationer."

Projektets tidshorisont: 1. oktober 2015 - 30. december 2016

Tildelt beløb: Kr. 373.000.

Kontakt: Center for frivilligt socialt arbejde, tlf. 66 14 60 61, e-mail