Videnspuljeprojekter
Sognekirkens plads

Sognekirkens plads i fremtidens samfund; nye udfordringer, nye muligheder, nye samarbejdspartnere

Ansøger: Aarhus Domprovsti.

Beskrivelse af projektet: "En kvalitativ og kreativ undersøgelse i samarbejde med Aalborg Universitet af hvordan sognekirker i Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde domprovstier alene eller i samarbejde med andre aktører kan engagere flere af fremtidens (for)brugere i kirkens diakonale, teologiske og fx kulturelle arbejde."

Projektets tidshorisont: Ca. to år.

Tildelt beløb: Der er reserveret kr. 300.000 til projektet.

Kontakt: Domprovst Poul Henning Bartholin, tlf. 86 12 16 74, e-mail