Viden
Videnspuljen

Videnspuljen

Videnscentret uddelte puljemidler fra Folkekirkens Videnspulje. 

I forbindelse med oprettelsen af Centret for Viden og Udvikling under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter blev der i perioden 2013-2015 uddelt midler fra en til formålet oprettet særpulje.  

Denne pulje blev oprettet for at bidrage til centrets opstart. Videnspuljen bidrog til at igangsætte 11 undersøgelser, hvoraf nogle førte til udviklingstiltag.

Læs mere

Læs mere om 2015-projekterne

Projekter fra Videnspuljen 2013 og 2014


Foto: Christian Riis Kistrup


Fakta

Der indbydes årligt eller hvert andet år til en ansøgningsrunde, og FUV's bestyrelse udpeger efter ansøgningsfristen de projekter, der vil modtage puljemidler. Hertil hører, at Videnscentrets bestyrelse hvert år udpeger et særligt satsningsområde, som Videnscentret følger i sin prioritering af undersøgelser, projekter, projektansøgninger og lignende.