Videnscenteret
Foredrag og workshops

Foredrag og workshops

Book Videnscenterets medarbejdere til foredrag, præsentationer og workshops 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter laver undersøgelser, udviklingsarbejde og evalueringer for at tilvejebringe og formidle viden med relevans for folkekirken og forholdet imellem kirke og samfund. 

Som en del af vores formidlingsindsats har vi sammensat et katalog over foredrag, præsentationer og workshops, så folkekirkens stifter og provstier får mulighed for at gøre brug af vores arbejde ved at få besøg af vores fageksperter på et stifts- eller provstikonvent. 

Emnerne spænder vidt: fra hvordan folkekirken bliver mere demensvenlig til hvordan man tænker sig fremtiden for middelalderkirkerne på landet. 
Så gå på opdagelse i i kataloget, find pris og praktisk information, og kontakt den relevante medarbejder for en aftale. 

Katalog 2020 - foredrag, præsentationer og workshops i FUV

Folkekirkens Konfirmandcenter under FUV tilbyder to-tre timers workshops i provstiet om fx konfirmandernes forhold til tro og viden, minikonfirmander på skolereformens nye vilkår og de didaktiske udfordringer ved at undervise konfirmander sent om eftermiddagen og over hele dage. 
Konfirmandcenterets workshops er gratis. 
Kontakt Konfirmandcenteret for yderligere information – også om Konfirmandcentrets andre kursustilbud: www.konfirmandcenter.dk/kurser