Fortsæt til hovedindholdet
Foredrag og workshops
Liv i middelalderkirkerne

Liv i landets middelalderkirker i fremtiden

Foredrag eller workshop 

Hvad er kirkebygningernes rolle i samtidens og fremtidens Danmark?

Kan nogle af vores kirker gennem arkitektonisk og funktionel transformation aktiveres som ressourcer i de mindre samfund? Og hvordan kan dette ske? Hvilke værdier og hvilken betydning rummer kirkebygningerne i dag, og hvad er vores mulighedsspænd for den fremtidige brug?

Foredraget vil åbne for forståelsen af kirkerne som flertydige bygninger og sætte fokus på deres arkitektoniske, historiske og kulturelle værdier fra en arkitekturforskers perspektiv. Dermed vil indlægget forhåbentlig give basis for en åben og nuanceret diskussion af kirkernes rolle og potentiale i sogne og provstier i fremtiden.

Foredraget åbner for en drøftelse af spørgsmål som

  • kirkebygningernes fremtid
  • kirkernes ejerskab og brug i fremtiden
  • om ny brug af kirker kan ses ikke alene som tab og udfordring, men også som et potentiale for de landsbysamfund, hvor ikke kun kirken lider under faldende indbyggertal, men hvor også mange andre essentielle funktioner og samlingspunkter er forsvundet.

Tidsramme og pris
To-tre timer. 4500 kr. ekskl. transport


Kontakt