Fortsæt til hovedindholdet
Foredrag og workshops
Præst og embede

Præst og embede: teologiske og empiriske perspektiver

Foredrag

Det at være præst i den danske folkekirke er defineret som et embede med bestemte opgaver og funktioner. En teologisk gennemtænkning af, hvad det betyder, er vigtigt for opbygning af en sammenhængende identitet som præst og for at kunne prioritere mellem de mange tiltag og aktiviteter, der efterspørges. 

Dette teologiske foredrag gennemgår centrale elementer i en luthersk teologi om embedet og lægger op til en drøftelse af, hvordan det svarer til den folkekirkelige virkelighed i dag:

  • Hvad er præsteembedet tænkt som, og hvordan kan det realiseres i dag?
  • Hvor er udfordringerne, og hvilke veje er der at gå?
  • Hvilke præsteidealer findes i dag?
  • Hvordan er forholdet mellem præst og person, præst og menighed, præst og kollegaer?
  • Hvad siger præsterne selv i den seneste undersøgelse om deres embede og arbejde?

Tidsramme og pris
To-tre timer. 4500 kr. ekskl. transport


Kontakt

Kirsten Donskov Felter
Teologisk vidensmedarbejder, ph.d.