Fortsæt til hovedindholdet
Foredrag og workshops
Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling i provstiet

Foredrag med oplæg til drøftelse

Flere og flere provstier udtrykker ønske om udviklingsprojekter på tværs af sogne- og pastoratgrænser. Grundene kan være mange. For nogle kan det være et ønske om at blive i stand til løfte opgaver, der er for store for det enkelte sogn. For andre kan det være et ønske om at blive bedre til at se og udnytte de ressourcer, der ligger i det kollegiale fællesskab.

Foredraget vil vise og lægge op til en drøftelse af, hvordan man på provstiplan kan skabe udvikling, der tager udgangspunkt i de lokale behov og ønsker fx med bistand fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der kan bidrage med ledelse og faglig sparring.

Med udgangspunkt i aktionsforskning gives eksempler på, hvordan provstiets præster i fællesskab kan indkredse og udvælge de problemstillinger, der skal arbejdes med, og de mål, de ønsker at arbejde frem mod. Det vises også, hvordan man i løbet af et projekt kan afprøve forskellige tiltag, der leder frem mod de fælles mål, samtidig med at der gives plads for individuelle behov og måder at arbejde på.

Foredraget vil have fokus på

  • identifikation af lokale behov og ønsker
  • udnyttelse af personlige og faglige ressourcer
  • kollegial udvikling og sparring
  • udvikling gennem en styret proces

Tidsramme og pris
To-tre timer. 4500 kr. ekskl. transport


Kontakt

Kirsten Donskov Felter
Teologisk vidensmedarbejder, ph.d.