Deltagerstatistik

Deltagerstatistik ("kirketællinger")

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) tilbyder nu alle biskopper en gratis standardanalyse.

Hvad er en ”kirketælling”?

Ordet ”kirketælling” har siden 2000 sneget sig ind i det danske sprog. Det er strengt taget misvisende, da der ikke er tale om at tælle kirker. Ordet henviser til, at biskopperne i en del af landets stifter har taget initiativ til, at man i sognene har talt antallet af deltagere til gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, hvor folkekirken er arrangør. Det er derfor mere præcist at bruge ordet deltagerstatistik om disse tællinger. Intentionen er, at en sådan tælling omfatter alt, hvad der foregår af folkekirkelige arrangementer i hele stiftet gennem et helt år.

Roskilde Stift 

Den første tælling af deltagere til gudstjenester m.v. i et helt stift i et helt år i nyere tid fandt sted i Roskilde Stift år 2000 på initiativ af biskop Jan Lindhardt. Materialet, der også indeholder demografiske oplysninger om de enkelte sogne, blev analyseret af sociolog Steen Marqvard Rasmussen. Rapporten kan hentes her.

En kort præsentation af hovedresultaterne kan hentes her.

Teksterne blev første gang offentliggjort i 2001 af Roskilde Stift og gengives her uændret.

Standardanalyse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er blevet opfordret til at tilbyde biskopperne en analyse af de indsamlede data. Det har resulteret i, at FUV nu tilbyder alle biskopper gratis standardanalyser af de årlige tællinger.

At der er tale om standardanalyser betyder for det første, at tallene fra de forskellige provstier og stifter er umiddelbart sammenlignelige, da de alle har den samme struktur.

For det andet betyder det, at analyserne alene indeholder en figur samt tabeller med tilhørende noter, som forklarer en række tekniske og statistiske forhold. Der er således ikke foretaget individuelle fortolkninger. Disse overlades til de enkelte provstier og stifter eller øvrige læsere. Da tabeller kan være vanskelige at læse og statistiske begreber kan være ukendte for nogle læsere, er der udarbejdet noter til tabellerne, som forklarer, hvordan de kan forstås.  

Forudsætninger

Analyserne er udarbejdet af FUV under følgende forudsætninger:

  • At tællingen er registreret i det standardformat, der er indeholdt i det tælleredskab, som Kirkeministeriets it-kontor stiller til rådighed i form af den såkaldte kirkekalender.
  • At det er den myndighed, der har iværksat tællingen af kirkegængere m.v. (den vil sige biskoppen), som har ansvaret for validiteten af de indtastede data.
  • At tallene er overdraget til FUV på den betingelse, at der ikke offentliggøres oplysninger om de enkelte hændelser.