Overgangsritualer

Overgangsritualer / Kirkelige handlinger

Begrebet ’kirkelige handlinger’ henviser til de ritualer, man i kirken anvender for at markere vigtige overgange i det enkelte menneskes liv. Disse ritualer er dåb, konfirmation, vielse og begravelse. 

Da FUV ikke har adgang til data på individniveau, er de følgende tabeller baseret på den officielle statistik, som Danmarks Statistik stiller til rådighed. Det betyder, at FUV i enkelte tilfælde har valgt at benytte en indikator i forbindelse med opgørelsen af en kirkelig handling. Det gælder for eksempel barnedåb, hvor indikatoren ’medlemskab af folkekirken for 1-2 årige’ er valgt, og dåb i forbindelse med konfirmation, hvor indikatoren ’indmeldelser i folkekirken af de 14- og 15-årige i det år, hvor disse årgange bliver konfirmeret’ valgt. Disse indikatorer bliver nærmere forklaret i de enkelte tabeller.

Indikator for barnedåb på provstiniveau i absolutte tal for 2017, 2016 og 2007

Indikator for barnedåb på provstiniveau i procent af indbyggertallet for denne aldersgruppe for 2017, 2016 og 2007

Nøgletal vedr. konfirmation for stifter og forskellige år

Nøgletal vedr. konfirmation på provstiniveau