Udgivelser

Udgivelser

Nedenfor finder du vores udgivelser vedrørende det kirkestatistiske felt


2017

Folkekirkens medlemstal - et strategisk perspektiv  og tilhørende excel-bilag


2015

Udviklingen i dåbstal og lignende 1990-2014

Denne rapport fra 2015 beskriver dåbstallene for perioden 1990-2012. For at give et indtryk af udviklingen blandt den del af befolkningen, der har dansk oprindelse, beskriver den endvidere udviklingen for medlemmerne af folkekirken blandt de 0-4 årige med dansk oprindelse i perioden 2004-2014.


2014

To af vores udgivelser stammer fra projektet ”Tal om kirken”, og er resultatet af en meget koncentreret og konstruktiv proces, som vi har haft i den gruppe, som har stået for arbejdet, ledet af Marie Vejrup Nielsen, Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og Hans Raun Iversen, Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet. Takket være en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje 2013 kunne det lade sig gøre at samle mange af de personer og miljøer, som gennem længere eller kortere tid har været engagerede i spørgsmålet om, hvordan vi kan tale om kirken ud fra tal om kirken. Arbejdet resulterede i følgende to bøger:

Tal om kirken

Den relevante folkekirke