Kirkestatistik
Kirkestatistikken 2020Kirkestatistikken 2020Tre ud af fire danskere er medlemmer af folkekirken. Der er dog fortsat et fald i medlemsprocenten, fordi der ikke er nok indmeldte og døbte til at opveje for dem, som melder sig ud af folkekirken og dem, som går bort. Faldet er imidlertid det mindste i længere tid: fra 2019 til 2020 faldt medlemsprocenten med 0,4 procentpoint fra 74,7 % til 74,3 %, og vi skal helt tilbage til 2006-2007 for at finde et lavere fald.

På trods af faldet i medlemsprocenten er der stadig flere, som melder sig ind i folkekirken. I 2019 meldte 9.003 personer sig ind, altså 333 flere end i 2018, hvor 8.670 meldte sig ind. Stigningen skyldes primært, at flere af dem, som er 55 år eller ældre, melder sig ind. Det peger på, at der er en bevægelse hen imod folkekirken blandt dem, som var en del af 60’ernes ungdomsoprør eller som voksede op i kølvandet på det.

I 2019 var det 82,7 % af danskerne, som blev begravet under medvirken af en præst fra folkekirken, hvilket betyder, at folkekirkens begravelsesritual fortsat er danskernes foretrukne, når de skal tage afsked med deres afdøde.

Konfirmationsprocenten er faldet fra 69,9 til 68,3, et fald på 1,6 procentpoint. Det er ikke unormalt, at konfirmationsprocenten svinger lidt under et par procentpoint, hvorfor vi ikke ser faldet som udtryk for en særlig tendens. Faldet kommer efter, at der de to sidste år har været en svag stigning i konfirmationsprocenten, som man kan se på figur 2 under "konfirmerede" på FUVs kirkestatistikhjemmeside. Overordnet er konfirmationsprocenten stadig omkring de 70 %, som den har været siden før 2007.

Andelen af spædbørn der bliver døbt er faldet med 0,8 procentpoint fra 59,5 % til 58,7 %, hvilket er det samme fald som fra 2016 til 2017. Et fald på 0,8 procentpoint er imidlertid et lavt fald, og vi skal tilbage til overgangen fra 2004 til 2005, før vi sidst havde et lavere fald.

Overordnet følger kirkestatistikken et velkendt mønster. Der er flere indmeldelser. Konfirmationsprocenten og andelen som bliver folkekirkeligt begravet er relativt stabile, mens der er fald i dåbsprocenten og medlemsprocenten. Det er dog værd at bemærke, at faldene er mindre end i de foregående år.