Fortsæt til hovedindholdet
Kirkestatistik
Kirkestatistikken 2021
Kirkestatistikken 2021 (om Danmarks Statistiks tal d. 17.02.2022)I 2021 havde COVID-19 fortsat godt fat i landet. Til trods for det så vi en begyndende tilbagevenden til det normale liv. Det ser vi afspejlet i kirkestatistikken. Antallet af dåb steg fra 33.900 i 2020 til 39.860 i 2021. Det er fortsat færre end i et normalt år, fx 773 færre end i 2019 før COVID-19 kom til Danmark, men et betragteligt skridt imod det normale. Det skal dog nævnes, at en tilbagevenden ikke er tilstrækkelig til at indhente de ca. 6.500 dåb, der ikke blev udført i 2020, og som var forventelige sammenlignet med 2019. Faldet i dåbstallet er således bremset, men det tabte antal i første nedluknings år er ikke indhentet.

I 2021 nåede antallet af vielser ikke niveauet fra før coronakrisen. Der var 7.864 kirkelige vielser, hvilket er 197 flere end i 2020, men fortsat omkring 2000 færre end i 2019. En af forklaringerne på dette kan være, at kirkelige vielser gerne bliver ledsaget af en større fest, hvorfor det er muligt, at flere har fravalgt det kirkelige ægteskab, fordi de vil vente med vielsen eller have en mindre, borgerlig vielse.

Antallet af konfirmationer blev ikke særligt påvirket af coronakrisen. I 2019 var der 46.181 konfirmationer. I 2020 var der 44.844, og i 2021 var der 44.977 konfirmationer. De sidste syv år har antallet af konfirmationer svinget med et par tusinde omkring 47.000 konfirmationer, hvorfor vi ikke har kunnet udelukke, at faldet i 2020 skyldes et normalt udsving. Med 2021-tallene har vi imidlertid stærke indikationer på, at nogle har fravalgt konfirmationen som konsekvens af coronakrisen. Vi forventer derfor også, at antallet af konfirmationer stiger igen i takt med, at COVID-19 bliver mindre udbredt.

Som vanligt faldt medlemsprocenten og medlemstallet en smule. Fra 2021 til 2022 faldt medlemstallet fra 4.311.333 til 4.296.800, et fald på 14.533 medlemmer. Medlemsprocenten faldt fra 73,8 % til 73,2 %, et fald på 0,6 procentpoint.

Overordnet peger statistikkerne på, at det normale aktivitetsniveau så småt er på vej tilbage i folkekirken. 2021 blev imidlertid ikke året, hvor brugen af kirken blev som før coronakrisen. I takt med at COVID-19 bliver mindre farlig for befolkningen og samfundet, forventer vi, at befolkningen vil bruge folkekirken i et omfang, som er nærmere det, vi så før krisen.