Kirkestatistik
Kirkestatistikken 2021
Kirkestatistikken 2020 (offentliggjort i 2021)Det har været et usædvanligt år for samfundet og dermed også for folkekirken. Coronakrisen har som ventet sat sit præg på brugen af folkekirken, fx er antallet af vielser og dåb faldet markant sammenlignet med 2019. Der var 33.900 folkekirkelige dåb i 2020, hvor der 40.633 dåb i 2019. Ligeledes valgte 7.670 at blive viet i folkekirken, hvilket er et markant fald fra de 9.969 vielser i 2019. Faldene er forventelige under en global pandemi med nedlukning og frygt for smitte. Selvom tallene er faldet, er det værd at bemærke, at mange har fået deres børn døbt, og mange er blevet viet. Folkekirken har altså formået at forblive et omdrejningspunkt for befolkningens overgangsritualer på trods af coronakrisen.

Hovedparten af brudeparrene kan meget vel tænkes at udskyde vielsen til et tidspunkt, hvor det er muligt at markere den med en efterfølgende fest. Faldet i dåbstallet udgør derimod en potentiel udfordring for folkekirken. Hvis et stort antal spædbørn ikke bliver døbt imens Danmark er under nedlukning, er det muligt, at forældrene helt fravælger dåben, og i stedet vælger en mindre og privat navngivningsceremoni, fordi de mener, at en egentlig dåb ikke længere er passende pga. barnets alder. Som også Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter påpegede i vores rapport "Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen” kan der være behov for, at folkekirken gør en ekstra indsats for at nå ud til disse forældre og tage nye initiativer til at gøre dåben af de 1-3 årige relevant, selvom det er en aldersgruppe vi normalt ikke forbinder med dåb.

Medlemsprocenten faldet fortsat, men kun ganske lidt. Fra 2019 til 2020 faldt medlemsprocenten med 0,5 procentpoint, hvilket er et lavt fald, hvis man sammenligner med 2013 til 2017, hvor medlemsprocenten faldt mellem 0,6 og 1 procentpoint. Det tyder altså på, at selvom befolkningen har brugt kirken mindre i 2020, så er der ikke skabt større afstand mellem befolkningen og kirken.

Som noget nyt har FUV igangsat spørgeskemaundersøgelsen Danskerne og folkekirken, som skal berige den eksisterende kirkestatistik med et bedre indblik i befolkningens forhold til folkekirken. Undersøgelsen forventes gentaget de kommende år, så vi kan sammenligne resultaterne år for år. Fra årets undersøgelse vil vi fremhæve tilliden til folkekirken og dens forankring i lokalsamfundet. 68 % har meget stor tillid eller ret stor tillid til folkekirken. Kun 5 % har slet ingen tillid til folkekirken. Når vi spørger respondenterne om, hvilken rolle folkekirken spiller i deres lokalområde, svarer 50 %, at den spiller en positiv eller lidt positiv rolle. Kun 2 % oplever, at folkekirken spiller en negativ eller lidt negativ rolle. Folkekirken opleves altså som en troværdig organisation, der bidrager til livet i lokalsamfundet. Undersøgelsen fremhæver også steder, hvor folkekirken har et udviklingspotentiale. 33 % havde set et opslag, indslag e.l. fra folkekirken på digitale medier. Samtidig med, at det i en vis forstand er et højt tal, efterlader det stadig plads til, at folkekirken kan nå flere på de digitale platforme.