Fortsæt til hovedindholdet
Netværk
Arbejdsgruppe for gudstjenestekonference

Gudstjenestekonference

Arbejdsgruppe for planlægning af den årlige, tværfaglige gudstjenestekonference i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Arbejdsgruppens opgave er at planlægge den tværfaglige gudstjenestekonference, der afholdes hvert år fra mandag - onsdag i uge fem. 

Målet med konferencen er skabe et rum og bidrage til fælles fordybelse og inspiration. Det sker gennem en dynamisk vekselvirkning mellem refleksion over liturgi og kirkemusik samt erfaring med egen og fælles gudstjenestepraksis.

Konferencens målgruppe er ansatte, der arbejder med planlægning og afvikling af højmessen og andre gudstjenesteformer samt medlemmer af menighedsråd og andre med særlig interesse for feltet.

Medlemmer af arbejdsgruppen

Jette Bendixen Rønkilde, lektor i liturgik, FUV

Charlotte Muus Mogensen, rektor, Sjællands Kirkemusikskole 

Mads Djernes, sognepræst i Nørremarkskirken i Vejle samt timelærer i hymnologi ved pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus, FUV

Bodil Therkelsen, formand for Liv og vækst-udvalget, Landsforeningen af Menighedsråd

Peter Arendt, organist, Haslev Kirke

Lise-Lotte Kristensen, organist, Løgumkloster Kirke

Tine Illum, sognepræst, Sdr. Bjert

Marianne Pedersen, teolog og tidl. sognepræst i Jakobskirken, Roskilde (orlov)

Marianne Holm Zeuthen, korshærpræst, Esbjerg