Fortsæt til hovedindholdet
Netværk
Forum Musik Teologi

Forum Musik Teologi

Forum Musik Teologi (FMT) blev dannet i 1995 med det formål at sætte fokus på sammenhænge, hvor musik og teologi relaterer til hinanden for dermed at styrke dialogen om disse berøringsflader og inspirere til fortsat udforskning.

FMT arbejder dels som landsdækkende forum med et årligt møde, en medlemskreds og et nyhedsbrev, og dels i form af mindre arbejdsgrupper med specielle emner.

Antallet af arbejdsgrupper har varieret, ligesom aktivitetsniveauet i de respektive grupper har været meget forskelligt. Gruppe IV, som arbejder med forholdet mellem kunst og kirke, har arbejdet stabilt siden 1995. Desuden har der været arbejdsgrupper, som har beskæftiget sig med Davidssalmer, "evensong på dansk", tekst og melodi og i videre forstand forholdet mellem musikkens formdannende aspekter og gudstjenesten.

FMT er åben for enhver interesseret. Medlemmerne betaler kontingent og får tilsendt nyhedsbreve m.m. Yderligere information kan fås hos bestyrelsens medlemmer, til hvem der ligeledes kan rettes henvendelse om optagelse i medlemskredsen samt om interesse for de eksisterende arbejdsgrupper eller ønske om dannelse af nye arbejdsgrupper.

FMT har etableret et fast samarbejde med FUV, hvilket blandt andet udmøntes i, at FMT's årlige landsdækkende møde - der finder sted første tirsdag efter pinse - vil blive annonceret i FUVs program.

FMT's bestyrelse
Formand Jytte Lundbak, tlf. 30 26 18 37, e-mail
Marianne Christiansen, e-mail
Ian Heilmann, e-mail
Eva Jerg, tlf. 21 38 96 73, e-mail
Sven Rune Havsteen, e-mail