Videnscenteret
Netværksgrupper

Netværksgrupper

Det er en af FUV's helt centrale opgaver at være en drivende kraft i det udviklingsarbejde, som folkekirken har brug for. Det gælder både almenteologisk og praktisk-teologisk. Det praktisk-teologiske felt dækker over det at yde sjælesorg, at prædike og holde gudstjeneste, at undervise og formidle og at lede forsamlinger og processer.

Det kirkelige udviklingsarbejde kan have en uformel karakter af et netværk eller et udvalg, som har et veldefineret emne, men ikke nødvendigvis skal udmønte sig i noget specifikt.

Kirkemusik

Folkekirkens Ungdomskor
Forum Musik Teologi
Hymnologi - Nordisk Tidsskrift
Kirkemusikalsk Studiecenter
 

Børn og unge

Konfirmand Aktion
Skole-kirkesamarbejde

Sjælesorg

Supervisorer

Diverse

Folkekirke og særlige behov
Dansk Homiletisk Netværk
Konsulenter og stiftspræster
Kirken på landet