Videnspuljen
Projekter i Videnspuljen 2015

Fire projekter får midler fra Videnspuljen 2015

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter støtter i år fire projekter med i alt knap 1,14 millioner kr. fra Videnspuljen 2015.

"Samarbejdsmuligheder mellem sognekirken og kommunale aktører, f.eks. på det diakonale område" hed satsningsområdet for Folkekirkens Videnspulje 2015. Følgende fire projekter modtager bevillinger.

Diakonal innovation på tværs
Projektet vil overordnet set undersøge, hvordan folkekirken med nye initiativer fremover kan være med til at varetage nogle større samfundsrelaterede opgaver. Helt specifikt har projektet fokus på, hvordan folkekirken kan være med til at øge livskvaliteten for demente ved at indgå i nye samarbejdsrelationer med Ældreplejen. Projektet bidrager med sin fokuserede undersøgelse af demente til at udvikle, hvordan fremtidens folkekirken kan samarbejde bredt med kommunale aktører.

Kirken i storbyerne
Projektet vil undersøge, hvad der kendetegner brugerne af kirkerne i de fire domprovstier Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde med henblik på at indsamle viden, der gør storbykirkerne i stand til at agere på forbrugersamfundets præmisser, så kirkerne i fremtiden har mulighed for at målrette deres aktiviteter, så de svarer til brugernes behov.

Projektet tager udgangspunkt i nyere forbrugerkulturelle teorier, der ikke tidligere har været anvendt i en dansk kirkelig sammenhæng, og projektet vil derfor kunne give et nyt og dybere indblik i, hvad der efterspørges blandt kirkens brugere i storbyerne. Ved at indsamle denne nye viden om kirkens brugere i storbyerne får kirken mulighed for i fremtiden at kunne tilpasse sine tilbud, så de bliver relevante og tidssvarende.

Foruden at kunne bidrage med viden om, hvordan kirkerne i storbyerne fremover kan kommunikere med brugerne, så de motiveres til kirkeligt engagement, vil den indsamlede viden fra undersøgelsen ligeledes kunne bruges som inspirationskilde i forhold til hvilke kommunale aktører, det vil være mest hensigtsmæssigt for kirkerne i storbyerne i fremtiden at samarbejde med. 

Kirker og kommuner i samarbejde – fællesskab om velfærd
Projektet tager udgangspunkt i det hidtil uudnyttede og uopdagede potentiale, der tilsyneladende findes i folkekirkens diakonale frivillighed i forhold til at kunne spille en rolle i indsatsen mod udsatte borgere i Danmark. Projektet vil undersøge hvilke muligheder, der er hos folkekirkens diakonale frivillighed for at kunne indgå samarbejde med kommunale aktører for i fællesskab at kunne øge den fremtidige velfærd.

Foruden at se på muligheder for samarbejde har projektet også øje for de barrierer og udfordringer, der kan opstå i kommunale samarbejdsrelationer, så der skabes en realistisk tilgang til, hvad der lader sig gøre i sådanne samarbejder mellem kirke og kommune. Projektet har særligt fokus på landsogne og mindre bysogne. Endelig bidrager projektet til debatten om fremtidens folkekirke, idet den ser på folkekirkens samfundsmæssige rolle i et nyt perspektiv.

Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen
Projektet vil undersøge, hvilken effekt det har på konfirmandundervisningens udbytte, hvis undervisningen tager sit udgangspunkt i livets store spørgsmål frem for en række på forhånd givne svar. Undersøgelsen udføres af to undervisere fra læreruddannelsen, og projektet vil således betjene sig af både pædagogiske og didaktiske metoder fra skoleverdenen.

Projektet bidrager til at nytænke konfirmandundervisningen med inspiration fra religionspædagogiske og filosofididaktiske metoder. Der åbnes for nye perspektiver på, hvordan konfirmandundervisningen fremover kan tilrettelægges, så de unge gennem fysiske aktiviteter og særligt strukturerede sokratiske samtaler finder den både relevant og vedkommende i dag.

Se præsentation af projektet i forbindelse med Himmelske Dage 2016

Læs mere

Find kontaktpersoner og yderligere oplysninger for projekterne


Foto: Seier