Ændring i prisfastsættelse af kurser

En ny budgetvejledning fra Finansministeriet betyder en ændring i priserne for kurser for andre end præster. … Læs mere

Prædikenen til debat

Er prædikenen druknet i liturgidebatten? Hvad er en prædiken, og hvad skal en prædiken kunne i dag? Deltag i debatten på Dansk Homiletisk Netværks årsmøde.… Læs mere

'Prædiken på vej' er komprimeret inspiration

Podcasten 'Prædiken på vej' byder hver uge på en fri og teologisk kvalificeret samtale om de tekster, der skal prædikes over. Det kommende år vil præster fra Lolland-Falsters og Roskilde Stift producere podcastserien i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. … Læs mere

Opbrud i salmeskatten 

Kritisk Forum for Praktisk Teologi tager livtag med nye salmer i dette og det kommende nummer af tidsskriftet.… Læs mere

Videnscenterets udtalelse om kirkestatistikken 2021

Til årets kirkestatistik bearbejder Videnscenteret tal om folkekirken hentet fra Danmarks Statistik og sammenfatter de vigtigste resultater i en udtalelse.… Læs mere

Evaluering af Ny Præst 

Folkekirkens integrerede præsteuddannelse, der omfatter pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse, skal evalueres.… Læs mere

Kursusprogram 2022/23

Programmet er opdateret med nye spændende uge- og dagskurser, specialuddannelser og konferencer.… Læs mere

Coronainformation 

Restriktionerne ophører pr. 1. februar 2022… Læs mere

Matchmøde

Fredag d. 1. april kl. 15-17 kan menighedsråd med ledige præstestillinger møde de studerende på pastoralseminarieuddannelsen i København - og omvendt. … Læs mere

Når folkekirken møder mennesker med demens

Ny bog vil klæde folkekirkens medarbejdere bedre på til at møde mennesker med demens.… Læs mere

Vis flere