Prognose viser, at problemet med præstemangel vil vokse

Antallet af teologistuderende falder, og kandidaterne er længere tid end forventet om at gennemføre den supplerende teologiske uddannelse efter §1A.… Læs mere

Folkekirken og LGBT+ – i konfirmandstuen

Bliv klogere på samtalen med unge om tro, køn og seksualitet på et todages eksternatkursus, der afholdes både i Aarhus og København.… Læs mere

Præster deler viden fra studieorlov

Søg i databasen med studieorlovsprojekter, og få spændende læsning, inspiration til foredrag og egne projekter og mulighed for at udvikle faglige netværk. … Læs mere

På opdagelse i børnebiblens univers

Bliv klogere på, hvad nutidens børnebibler fortæller om Gud og mennesker og andre store spørgsmål, på et todages eksternatkursus, der afholdes både i København og Aarhus.… Læs mere

Nyt om ansættelser

Ny studielektor for pastoralseminarieuddannelsen i København og genansættelse af områdeleder for uddannelse.… Læs mere

Nye supervisorer til folkekirkens præster

16 kursister er efter to års uddannelse klar til at bidrage til folkekirkens tilbud til præster om supervision. Det er en oplagt måde at styrke det psykiske arbejdsmiljø på, viser evaluering. … Læs mere

Tilsyn i folkekirken 

I 13 artikler indkredser ny bog tilsynet og tilsynsopgaven i folkekirken ud fra en historisk, juridisk, teologisk og organisationsteoretisk synsvinkel. … Læs mere

Årsmøde i Nordisk Homiletisk Netværk 

Hvilken betydning har skandinavisk skabelsesteologi for prædikenen i dag? Oplæg og debat på Nordisk Homiletisk Netværks årmøde i Aarhus 19.-20. juni 2023. … Læs mere

Inspiration til store bededag

Hvad skal vi synge af salmer, hvilke tekster og bønner bliver læst, hvad kan vi glæde os til af musik, og hvad kan prædikanten gøre sig af overvejelser?… Læs mere

Webinar om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger

Få en præsentation af model og metode til at arbejde med differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger ved projektleder, arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard. … Læs mere

Vis flere