Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Udvalgte tal fra årets kirkestatistik 2024 

Dette års kirkestatistik er lidt mere kompleks end sædvanligt, da kirkestatistikkerne peger i lidt forskellige retninger. Nogle statistikker følger den forventede tendens med et svagt årligt fald, mens vi på andre områder ser en uventet stabilitet eller et større fald end forventet.

Et forventet fald i medlemsprocenten

Folkekirkens medlemsprocent er faldet fra 72,1 % i 2023 til 71,4 % i 2024. Det er et fald på 0,7 procentpoint. Det er et forventet fald, da det svarer til det gennemsnitlige fald i medlemsprocenten de seneste 10 år.

Folkekirkens medlemstal er pr. 1. januar 2024 4.253.575 medlemmer. Det er 22.422 færre medlemmer end sidste år.

Udviklingen i medlemstallet dækker tilsammen over personer som er udvandret, har meldt sig ud af folkekirken, er døde i løbet af året samt indmeldelser i form af døbte og genindmeldelser.

Barnedåbsprocenten er uventet stabil, men det samlede dåbstal er faldet

I 2023 blev der samlet set foretaget 38.333 dåb i folkekirken (barnedåb, dåb før konfirmation og voksendåb), hvilket er et fald i dåbstallet sammenlignet med år 2022. De fleste af de døbte er børn under 1 år, og derfor hænger noget af forklaringen for nedgangen i antallet af dåbshandlinger sammen med, at fødselsårgangen for 2022-årgangen var mindre end de foregående årgange. Vi kender dog ikke den fulde forklaring på faldet.

Barnedåbsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af spædbørn fra en årgang, der bliver døbt. Barnedåbsprocenten kan kun beregnes med en forsinkelse, og vores nyeste tal er derfor for 2022-fødselsårgangen. På landsplan var barnedåbsprocenten 56,2 % for denne årgang. Det svarer til samme niveau som for 2021, hvor barnedåbsprocenten også var 56,2 %. Det er usædvanligt, at barnedåbsprocenten er stabil to år i træk, da der plejer at være en årlig svag nedgang i barnedåbsprocenten. Det er dog først næste år, når vi kender barnedåbsprocenten for 2023, at der er evidens nok til at se, om der er en reel opbremsning i faldet i dåbsprocenten.

Dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation er steget

I 2023 var dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation 18,2 %. Det betyder, at 18,2 % af de unge i konfirmationsårgangen, der ikke var medlem af folkekirken i forvejen, er blevet døbt i forbindelse med deres konfirmation. Vi ser en tendens, der er svagt stigende i forhold til dåb i forbindelse med konfirmation.

Konfirmationsprocenten og konfirmationstallet er faldet 

I 2023 var der 44.221 konfirmerede, hvilket svarer til en konfirmationsprocent på 64,3 %. Det er et fald på 1.450 konfirmerede siden 2022, og et fald i konfirmationsprocenten på 2,2 procentpoint. Det er det største fald i konfirmationsprocenten siden 2020.

De seneste år har konfirmationsprocenten ligget stabilt, men med udviklingen i år er konfirmationsprocenten tilbage til den tendens, som i varierende omfang har gjort sig gældende siden 2018 med et svagt fald. Konfirmationsprocenten er dog stadig høj sammenlignet med barnedåbsprocenten.

Færre kirkelige vielser, men et højt niveau af velsignelser 

I 2023 var det folkekirkelige vielsestal 9.201. Vielsestallet i 2023 er det laveste i mere end 10 år, hvis vi ser bort fra corona-årene 2020 og 2021.

Der blev foretaget 1.573 velsignelser i folkekirken i 2023, hvilket er færre end 2022, men antallet af velsignelser i 2022 var usædvanligt højt. Velsignelsestallet i 2023 ligger på et højere niveau end før corona-perioden.

Vi kan ikke forklare, hvorfor det folkekirkelige vielsestal er faldet. En del af faldet i vielsestallet bliver dog opvejet af en stigning i antallet af velsignelser, hvilket tyder på, at der fortsat er et behov for en folkekirkelig markering af ægteskabet. Dog er antallet af velsignelser ikke stort nok til at opveje for hele faldet i antallet af vielser.

Et forventeligt fald i begravelses- og bisættelsesprocent – men mange vælger fortsat en folkekirkelig begravelse eller bisættelse

I 2023 var der 46.579 folkekirkelige begravelser og bisættelser. Det er et svagt fald i det folkekirkelige begravelses- og bisættelsestal fra 2022 til 2023.

Den folkekirkelige begravelses- og bisættelsesprocent angiver den andel af befolkningen, der får en folkekirkelig begravelse eller bisættelse. I 2023 var begravelsesprocenten 80,4 %, og er dermed faldet 0,5 procentpoint fra 80,9 % i 2022. Det er et forventeligt fald, da begravelsesprocenten plejer at falde lidt hvert år. Samtidigt er andelen af begravede og bisatte uden gejstlig medvirken steget.

På trods af det lille fald i begravelsesprocenten, så ligger begravelsesprocenten stadigvæk på et højt niveau. Det ser vi som et udtryk for, at folkekirkens medlemmer fortsat vælger det folkekirkelige ritual til.

Flere udmeldelser end sidste år

Udmeldelsestallet for 2023 er 14.422, og er dermed højere end i 2022. Mulige forklaringer for det høje udmeldelsestal i 2023 kan måske være den fortsatte inflation i starten af 2023 samt den store medieopmærksomhed, som folkekirken fik i 2023, hvor der var mediehistorier om arbejdsmiljøet i folkekirken, afskaffelsen af Store Bededag og debat om undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken. Vi har tidligere set, at udmeldelse kommer i bølger, og udmeldelsestallene for 2022 og 2023 tyder på, at vi er i en ny udmeldelsesbølge. På nuværende tidspunkt er denne bølge dog markant mindre end de to foregående bølger.

 

Årets kirkestatistik 2024

Her kan du selv gå på opdagelse i kirkestatistikken. Du kan finde uddybende forklaringer på årets statistik, finde flere statistikker og se udviklingen tilbage i tid.

 

Link til Folkekirken i tal.