Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Præsternes introducerende efteruddannelse

Præsternes introducerende efteruddannelse

En del af uddannelsesplanen NY PRÆST

Folkekirkens præsteuddannelse omfatter ud over pastoralseminarieuddannelsen et introduktionsforløb over ca. 20 måneder. Det består i et samvirke mellem lokal modtagelse ved stiftets uddannelseskonsulent, en tildelt mentor og en række obligatoriske uddannelsesforløb hos FUV.

Introduktionsdelen indledes med en introduktionssamtale og afsluttes med afrundingssamtale med provst og uddannelseskonsulent. 

FUV indkalder til to enkeltdage i henholdsvis arbejdstilrettelæggelse og undervisning af personer med særlige behov. Endvidere indkalder FUV til to uddannelsesuger, som foregår som internat. Her genoptages en del af pastoralseminarieuddannelsens fag, nu med særligt fokus på de erfaringer og udfordringer en ny præst kan have. 

Har den nye præst specialfunktioner, integreres vedkommende desuden i FUVs netværk eller tilbydes kurser for specialområdet.