Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Provstisekretærernes introducerende efteruddannelse

Provstisekretærernes introducerende efteruddannelse

Uddannelsen er obligatorisk for nyansatte provstisekretærer

Nyansatte provstisekretærer i folkekirken følger et uddannelsesprogram, der skal gennemføres inden for de første 18 måneder af ansættelsen.  

Uddannelsen er er bygget op som et forløb over tre kursusgange: Undervisningen på det første kursus er koncentreret om kendskab til de IT-systemer, som bruges i hverdagen. Andet kursus lægger vægt på kendskab til den folkekirkelige struktur og organisering, og på det tredje kursus sættes der yderligere fokus på systemkendskab.

Læs beskrivelsen af provstisekretærernes uddannelse her

Vejleder
Den nye provstisekretær får tilknyttet en vejleder det første år af ansættelsen. Vejlederen er provstisekretær i et andet provsti, men i samme stift. Vejlederen skal yde en struktureret og systematisk sideoplæring. 

Læs mere om, hvad der ligger i vejlederrollen: 
Beskrivelse af provstisekretærvejlederfunktionen.pdf

Det er den nye provstisekretærs provsts ansvar at få tilknyttet en vejleder. Foreningen af Provstisekretærer kan være behjælpelig med kontakt til tovholder for provstisekretærerne i det pågældende stift.

Kursusleder
Kursusledelse varetages af provst Per Vibskov Nielsen. 
Kontakt tlf. 35 36 12 68/ pvn@km.dk                       

Tilmelding og betaling
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for at indkalde provstisekretæren til uddannelsen. 
Uddannelsen af provstisekretæren betales af provstiudvalgskassen. Prisen for uddannelsen er ca. 50.000 kr. Vejlederen bliver honoreret med 15.000 kr., som er indeholdt i kursusprisen.

Afbud
Ved afbud til kurser med overnatning vil der blive sendt opkrævning for ophold og forplejning efter nedenstående betingelser:

  • Afbud mere end 16 dage før kursusstart: intet afbudsgebyr
  • Afbud mellem 16 dage og 48 timer før kursusstart: 688 kr. pr. kursusdøgn.
  • Afbud senere end 48 timer før kursusstart: 1.375 kr. pr. kursusdøgn
  • Ved fravær uden afbud betales 1.375 kr. pr. kursusdøgn.