Fortsæt til hovedindholdet
Om FUV
Om FUV

Om FUV

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er den fælles folkekirkelige aktør på uddannelses-, videns- og udviklingsområdet i Danmark.

Uddannelse
Som national aktør har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fokus på at udbyde uddannelse for præster, provster med flere, så der uanset forskellig økonomisk formåen og geografisk placering opnås mulighed for bred kollegialitet, specialisering, facilitering af faglige netværk og for faglig understøttelse af lokale uddannelsestiltag.
Læs mere om Uddannelse.

Viden og udvikling
Som national aktør har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fokus på at indsamle, bearbejde og formidle viden om hele folkekirken og om forholdet mellem kirke og samfund med henblik på udvikling af folkekirken på et analytisk og vidensbaseret grundlag.
Læs mere om Viden og udvikling.

Som samlet aktør har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fokus på gensidig berigelse af uddannelsestilbud, vidensformidlig og udviklingstiltag i folkekirken med udgangspunkt i samspillet mellem indsigt og praksis.


Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter blev etableret i 2014 som en organisation under Kirkeministeriet. Det skete gennem en fusion af Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i København og Aarhus og Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster. 
I forbindelse med etableringen blev Center for Viden og Udvikling oprettet og Folkekirkens Konfirmandcenter blev en del af FUV.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har lokaliteter i Aarhus, København og Løgumkloster.