Aktuelt
Ledige stillinger

Ledige stillinger hos FUV

Der er ingen ledige stillinger lige nu. 

 

Kort om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er en ny organisation etableret fra 1. januar 2014. FUV hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er fordelt på de to hovedområder Uddannelse og Viden og udvikling. Centret har lokaliteter i henholdsvis Aarhus, København og Løgumkloster. FUV afholder pastoralseminariekurser, efteruddannelseskurser for præster og provster m.fl. samt en lang række projekt- og netværksgrupper, konference- og temadage. 
 

Alle ansatte indgår i et fleksibelt samarbejde i en struktur, der er funktions- og ikke lokalitetsbestemt. Videnscentret er organisatorisk forbundet med og en del af den forberedende præsteuddannelse i København og Aarhus samt den obligatoriske og frie efteruddannelse i København, Aarhus og Løgumkloster. 

Videnscentret skal bidrage til at sikre udvikling af Folkekirkens arbejde og sikre en samfundsmæssig relevans. Videnscentrets kerneopgaver er at:

  • Indsamle og bearbejde viden relevant for folkekirken og samfundet
  • Udvikle projekter og undersøgelser for at skabe ny viden på dette område
  • Varetage en koordinerende rolle i forhold til de projekter og undersøgelser, der foretages på området
  • Formidle indhentet viden til gavn for folkekirken og samfundet.