Aktuelt
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Der er aktuelt ingen ledige stillinger i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 


 

Om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
FUV blev etableret i 2014, hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er organiseret med to hovedområder 'Uddannelse' og 'Viden og udvikling' og har lokaliteter i henholdsvis Aarhus, København og Løgumkloster.

FUV uddanner og efteruddanner ansatte i folkekirken og bidrager til at skabe udvikling af folkekirkens arbejde på et vidensbaseret grundlag og sikrer samfundsmæssig relevans samt inspirerer til udvikling indenfor de folkekirkelige aktiviteter og funktioner.

Alle ansatte indgår i et fleksibelt samarbejde i en struktur, der er funktions- og ikke lokalitetsbestemt. 

Videnscentret er organisatorisk forbundet med og en del af den forberedende præsteuddannelse i København og Aarhus samt den obligatoriske og frie efteruddannelse i København, Aarhus og Løgumkloster. Videnscentret skal bidrage til at sikre udvikling af folkekirkens arbejde og sikre en samfundsmæssig relevans. Videnscentrets kerneopgaver er at:

  • indsamle og bearbejde viden relevant for folkekirken og samfundet
  • udvikle projekter og undersøgelser for at skabe ny viden på dette område
  • varetage en koordinerende rolle i forhold til de projekter og undersøgelser, der foretages på området
  • formidle indhentet viden til gavn for folkekirken og samfundet.