Uddannelser
Øvrige uddannelser

Øvrige uddannelser

I FUVs program findes en række efteruddannelser, som består i længerevarende forløb.

Specialuddannelser 
FUV udbyder specialuddannelser i pastoralteologiske og almenteologiske fag. Uddannelserne løber over tre-fire uger typisk over ca. to år. Uddannelserne forudsætter et læsepensum og opgaveaflevering, og der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen. 

Vejlederuddannelse
Uddannelsen af vejledere udbydes med opstart en gang årligt og forløber over halvandet år. Uddannelsen forbereder til funktioner som praktikpræst, mentor eller anden kollegial vejledning. Optaget sker på baggrund af det aktuelle behov på pastoralseminarieuddannelsen og i stifterne.

Supervisoruddannelse
Uddannelsen til supervisor er omfattende og indeholder både undervisning, mesterlære og supervisionsforløb. Uddannelsen udbydes med flere års mellemrum.