Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Øvrige uddannelser

Øvrige uddannelser

I kursusprogrammet findes en række efteruddannelser, som består i længerevarende forløb.

Specialuddannelser 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udbyder specialuddannelser i pastoral- og almenteologiske fag. Uddannelserne løber over tre-fire uger typisk over ca. to år, og i faget sjælesorg indgår tillige supervision mellem modulerne. Uddannelserne forudsætter et læsepensum (ca. 500 sider) og skriftlig opgaveaflevering, og der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen af hele forløbet. Læs mere her: Specialuddannelser FUV (pdf).

Vejlederuddannelse
Uddannelsen af vejledere udbydes med opstart en gang årligt og forløber over halvandet år. Uddannelsen forbereder til funktioner som praktikpræst, mentor eller anden kollegial vejledning. Optaget sker på baggrund af det aktuelle behov på pastoralseminarieuddannelsen og i stifterne.

Supervisoruddannelse
Uddannelsen til supervisor er omfattende og indeholder både undervisning, mesterlære og supervisionsforløb. Uddannelsen udbydes med flere års mellemrum. 

Demens, alder, pallation - den gerontologiske efteruddannelse
Uddannelsen er et to-årigt forløb målrettet præster, organister, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere.