Uddannelser
Øvrige uddannelser

Øvrige uddannelser

I FUVs program findes en række efteruddannelser, som består i længerevarende forløb.

Specialuddannelser 
FUV udbyder specialuddannelser i pastoral- og almenteologiske fag. Uddannelserne løber over tre-fire uger typisk over ca. to år, og i faget sjælesorg indgår tillige supervision mellem modulerne. 
Uddannelserne forudsætter et læsepensum (ca. 500 sider) og skriftlig opgaveaflevering, og der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen af hele forløbet.

Vejlederuddannelse
Uddannelsen af vejledere udbydes med opstart en gang årligt og forløber over halvandet år. Uddannelsen forbereder til funktioner som praktikpræst, mentor eller anden kollegial vejledning. Optaget sker på baggrund af det aktuelle behov på pastoralseminarieuddannelsen og i stifterne.

Supervisoruddannelse
Uddannelsen til supervisor er omfattende og indeholder både undervisning, mesterlære og supervisionsforløb. Uddannelsen udbydes med flere års mellemrum. 

Gå til kursusprogrammet