Demens - alder - palliation

Tværfaglig gerontologisk efteruddannelse

Den gerontologiske efteruddannelse er et tværfagligt tilbud til præster, kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere og andre medarbejdere, der vil kvalificere deres arbejde på ældreområdet musisk, teologisk og sundhedsfagligt. Uddannelsen afholdes i fem moduler over en toårig periode og udbydes både som et vest- og et østhold. 

Læs om efteruddannelsen her