Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Bag om helligdagen

Bag om helligdagen

Inspiration til første og anden tekstrække for præster og organister. 
Forslag til salmer, musik og kollekt samt homiletiske overvejelser til alle kirkeårets søn- og helligdage.


Bag om helligdagen fokuserer på det tværfaglige samarbejde mellem præst og organist samt på den frugtbare vekselvirkning mellem hymnologi, homiletik og kirkemusik.

Forslagene er skrevet af 12 par bestående af en præst og en kirkemusiker, som ikke på forhånd kendte hinanden. Parrene mødtes en uge ad to omgange i Løgumkloster, medbringende hver deres faglighed og erfaring, og udarbejdede i fællesskab forslag til salmevalg, kollektvalg prædikenvinkler, og musikvalg for første og dernæst anden tekstrække. 

Materialet på siden er derfor udtryk for de indfald og tilgange, der opstod i processens forløb og vidner samlet set om en række vidt forskellige indgangsvinkler til at samarbejde om gudstjenestetilrettelæggelsen. Forslagene er ikke på nogen måde udtømmende for alt, hvad der kan siges og menes om en given søn- eller helligdag, men fremlægger de valg, som parrene har foretaget og begrundelserne herfor. De nye liturgiske ressourcer og salmebogstillæg, som er udkommet de senere år, er inddraget i arbejdet.

På siden kan man klikke sig ind under forskellige overskrifter. ’Tværfagligt notat’ rummer overvejelser fra parrenes indledende tværfaglige samtale om dagen og dens læsninger. ’Salmevalg’ er udformet af parrene i fællesskab og er baggrunden for præstens og organistens efterfølgende arbejde med henholdsvis de ’Homiletiske overvejelser’ og det begrundede 'Musikvalg’.

Samspillet mellem deltagerne er således blevet til hver sit originale idé- og inspirationsmateriale, som vil kunne anvendes af såvel erfarne teologer og musikere som nyansatte præster og organister. 

Vi håber, at både de faktiske valg og parrenes forskellige metoder til tværfaglighed kan være til inspiration for det kollegiale arbejde.

Mads Djernes og Benedicte Hammer Præstholm