Fortsæt til hovedindholdet
Om FUV
Bestyrelse

Bestyrelse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter ledes af en bestyrelse på seks medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af en repræsentant for Kirkeministeriet, to biskopper udpeget af kirkeministeren efter indstilling fra biskopperne, to medlemmer udpeget af Den Danske Præsteforening samt en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd.

Medlemmerne beskikkes for tre år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Formanden udpeges af kirkeministeren.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Elof Westergaard, biskop, formand | e-mail
  • Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet | e-mail
  • Pernille Vigsø Bagge, sognepræst, Den Danske Præsteforening | e-mail
  • Mette Kathrine Grosbøll, sognepræst, Den Danske Præsteforening | e-mail
  • Anton Kristian Pihl, Landsforeningen af Menighedsråd | e-mail
  • Henrik Wigh-Poulsen, biskop | e-mail