Om FUV
Bestyrelse

Bestyrelse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der har følgende sammensætning:

En repræsentant for Kirkeministeriet, to biskopper udpeget af kirkeministeren efter indstilling fra biskopperne, to medlemmer udpeget af Den Danske Præsteforening samt en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd.

Medlemmerne beskikkes for tre år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Formanden udpeges af kirkeministeren.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Elof Westergaard, biskop, formand | e-mail
  • Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet | e-mail
  • Peter Fischer-Møller, biskop | e-mail
  • Per Bucholdt Andreasen, sognepræst, formand for Den Danske Præsteforening | e-mail
  • Niels Vincens Grunnet, sognepræst, næstformand for Den Danske Præsteforening | e-mail
  • Anton Kristian Pihl, Landsforeningen af Menighedsråd | e-mail
  • Sekretær: Annemarie Steffensen, Kirkeministeriet | e-mail