Fortsæt til hovedindholdet
Om FUV
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Ansatte kan indsende oplysninger om alvorlige forseelser i forbindelse med arbejdet i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Formålet med ordningen er, at ansatte skal have mulighed for at gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, herunder timelærere. Ordningen kan ligeledes benyttes af medlemmer af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters bestyrelse og fagudvalg.

Du kan læse mere om ordningen og foretage en evt. indberetning her: Whistleblowerordning for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Whistleblowerordningen er indgået i et samarbejde med Advokatfirmaet Poul Schmith.