Fortsæt til hovedindholdet
Om FUV
Lovgrundlag

Lovgrundlag 

Gældende lovgrundlag og bekendtgørelse for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

Lov om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster. Link til retsinformation.dk: LOV nr. 309 af 16. maj 1990 

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 
Link til retsinformation.dk: BEK nr 13 af 10/01/2018
Bekendtgørelsen fra 2013 blev i 2018 revideret ved indførelsen af uddannelsesplanen Ny Præst.