Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Pastoralseminarieuddannelsen

Pastoralseminarie-uddannelsen

Pastoralseminariet er den danske folkekirkes praktiske præsteuddannelse og den forberedende del af uddannelsesplanen NY PRÆST.  

Mens teologiske studier danner den teoretiske basis for at udøve en gerning i folkekirken, gives der ved uddannelsen på pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver.
Gennemførelse af pastoralseminarieuddannelsen en forudsætning for ansættelse i folkekirken. Ved semestrets afslutning udstedes der en attest.
Der må søges stilling som præst i den danske folkekirke, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på pastoralseminariet.

Pastoralseminarieuddannelsen har til huse i henholdsvis København og Aarhus.

I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en stor skævhed i optaget mellem forår og efterår. Det skyldes bl.a. fremdriftsreformen på universiteterne. Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, har FUVs bestyrelse besluttet, at der i Aarhus kun optages studerende i efterårssemestrene. Denne beslutning gælder foreløbig frem til 2023. 
De fleste af lektorerne i Aarhus vil dermed kunne beskæftiges med mange andre vigtige opgaver i FUV i foråret.