Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Pastoralseminarieuddannelsen

Pastoralseminarie-uddannelsen

Pastoralseminariet er den danske folkekirkes praktiske præsteuddannelse og den forberedende del af uddannelsesplanen NY PRÆST.  

Mens teologiske studier danner den teoretiske basis for at udøve en gerning i folkekirken, gives der ved uddannelsen på pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver.
Gennemførelse af pastoralseminarieuddannelsen en forudsætning for ansættelse i folkekirken. Ved semestrets afslutning udstedes der en attest.
Der må søges stilling som præst i den danske folkekirke, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på pastoralseminariet.

Pastoralseminarieuddannelsen har til huse i henholdsvis København og Aarhus.

I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en skævhed i optaget mellem forår og efterår, der bl.a. skyldes fremdriftsreformen på universiteterne. Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, optages der p.t. kun studerende i Aarhus i efterårssemesteret.