Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Pastoralseminarieuddannelsen

Pastoralseminarie-uddannelsen

Pastoralseminarieuddannelsen er den danske folkekirkes praktiske præsteuddannelse og en del af uddannelsesplanen NY PRÆST.  

Mens teologiske studier danner den teoretiske basis for at udøve en gerning i folkekirken, gives der ved uddannelsen på pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver.
Gennemførelse af pastoralseminarieuddannelsen er en forudsætning for ansættelse i folkekirken. Ved semestrets afslutning udstedes der en attest.
Der må søges stilling som præst i den danske folkekirke, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på pastoralseminariet.

Pastoralseminarieuddannelsen har til huse i henholdsvis København og Aarhus.