Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Kompetenceprofil

Kompetenceprofil

Den kvalificerede og kompetente præst 

Erhvervelse af kompetencer er en del af uddannelsesplanen for den forberedende og introducerende uddannelse af præster: NY PRÆST - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse. Derfor følges uddannelsesplanen af Ny kompetenceprofil for præster.

Kompetenceprofilen er retningsgivende på flere områder. Den er bestemmende for FUVs præsteuddannelsers to niveauer: 1. den indledende del af præsteuddannelsen, som finder sted på pastoralseminarieuddannelsen, og den obligatoriske efteruddannelse; 2. FUVs frie og almene efteruddannelsestilbud. Kompetenceprofilen rækker således videre end det obligatoriske forberedende og introducerende efteruddannelsesforløb. Den beskriver kompetencer, som er nødvendige for enhver præst uanset embedsalder.

Endelig giver kompetenceprofilen de folkekirkelige aktører og offentligheden et indblik i, hvad man med rimelighed kan forvente sig af præster, når de udøver deres profession.

Kompetenceprofilen kan læses her