Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Uddannelsesplan for NY PRÆST

Uddannelsesplan for 
NY PRÆST

Den nationale uddannelse og den lokale introduktion

Uddannelsesplanen for NY PRÆST – Folkekirkens integrerede præsteuddannelse er delt op i to hovedområder: 

  1. Den nationale uddannelse
  2. Den lokale introduktion.

Første del vedrører uddannelsen på nationalt niveau og beskriver det overordnede formål med folkekirkens præsteuddannelse, der indbefatter pastoralseminariet og den obligatoriske efteruddannelse. I forlængelse heraf præsenteres opbygningen af pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse, og en beskrivelse af de enkelte fag, som der undervises i på pastoralseminariet og den obligatoriske efteruddannelse.

Den anden del har fokus på samspillet mellem FUV og de lokale aktører, når den nye præst begynder i embede. Menighedsrådet har her en afgørende lokal rolle, idet præsternes virke forudsætter et godt og tillidsfuldt samvirke i menighedsrådet og et godt samarbejde med de ansatte ved kirken. For at give et overblik over de faglige tiltag og samvirket mellem uddannelse og introduktion anføres et eksempel på en introduktionsplan. 

Det samlede efteruddannelses- og introduktionsforløb er berammet til at vare ca. 20 måneder, fra indsættelse i kirken til afsluttende samtale med provst, præst og stiftets uddannelseskonsulent. Herefter tilbydes den nye præst almene efteruddannelsestilbud. Ved behov for specialisering, eksempelvis som funktionspræst, integreres den nye præst dog i netværk allerede ved embedstiltrædelse.

Læs uddannelsesplanen for NY PRÆST

Når I vælger en nyuddannet præst
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har udarbejdet et hæfte henvendt til menigheder, som vælger at ansætte en nyuddannet præst. I hæftet beskrives den uddannelsesordning, NY PRÆST, som præsten efter ansættelsen bliver omfattet. I hæftet er også beskrevet, hvilke aktører der medvirker, deres opgaver og uddannelsens forløb. Hæftet kan bestilles og tilsendes gratis ved henvendelse til FUV eller hentes her: 'Når I vælger en nyuddannet præst' 

Evaluering

Uddannelsesordningen, der trådte i kraft 1. januar 2018, skal som planlagt evalueres efter fire år. Det sker bl.a. på baggrund af en evalueringsrapport, der er offentliggjort 22.2.2022. 

 

Rapporten redegør for resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesordningens studerende/nye præster og aktørerne omkring dem og indeholder også resultaterne af de løbende evalueringer af undervisningen på både pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse i samme periode. 

 

Et internt udvalg i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har stået for udarbejdelse af evalueringen i samråd med bl.a. en baggrundsgruppe af interessenter.

 

Rapporten kan læses her: 'Evalueringsrapport. NY PRÆST. Folkekirkens integrerede præsteuddannelse.'