Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Undervisning og fag

Undervisning og fag

Undervisningen på pastoralseminarieuddannelsen koncentrerer sig om præstegerningens forskellige opgaver med henblik på, at kandidaten opnår indsigt i og fortrolighed med at varetage disse i folkekirken.

Arbejdsformerne er afvekslende og værktøjsbaserede og inkluderer læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde samt tværfagligt arbejde, hvor både teologiske og ikke-teologiske fag spiller sammen. Arbejdet i grupper bliver vægtet særligt højt, da det dels rummer muligheden for kollegial sparring, dels er en øvelse i at kunne etablere frugtbare dialogiske rum. Nye tiltag og forbedringer af uddannelsen bliver løbende sikret gennem samtaler, evaluering og inspiration fra de studerendes erfaringer fra praktikken.

Forårs- og efterårssemester
Et semester varer 19 uger, hvoraf minimum fem uger afvikles som praktik i et sogn. Der er præsenspligt på pastoralseminariet. Undervisningen ligger overvejende i tidsrummet 9-15:15 fra mandag til fredag med enkelte eftermiddags- og aftenarrangementer i løbet af semesteret. 

Forårssemestret påbegyndes typisk medio januar og afsluttes medio juni. Efterårssemestret påbegyndes typisk primo august og afsluttes ultimo december. Ansøgningsfrister er 1. november for optagelse på forårssemestret og 1. maj for optagelse på efterårssemestret.

København og Aarhus
Undervisningen i København foregår primært i FUV's undervisningslokaler i Vartov. 
Undervisningen i Aarhus foregår primært i FUV's undervisningslokaler ved Skt. Markus Kirke.