Fortsæt til hovedindholdet
Undervisning og fag
Præsenspligt

Præsenspligt

Undervisningen på pastoralseminarieuddannelsen er obligatorisk, og deltagelse er en forudsætning for ansættelse som præst i folkekirken. Dette omfatter også de to praktikperioder. 

Uddannelsen er præsenspligtig og afsluttes ikke med eksamen. Præsenspligten er præciseret til deltagelse i mindst 80 % af undervisningen både som helhed og i de enkelte fag. Alle skriftlige opgaver skal afleveres. 

I helt ekstraordinære tilfælde – såsom alvorlig sygdom hos en selv eller ens børn som medfører større fravær – kan der efter aftale med uddannelsesleder iværksættes særlige foranstaltninger til afløsning af elementer af undervisningen.

Man har som studerende på pastoralseminarieuddannelsen i henhold til gældende regler ikke ret til barselsorlov ud over de almindelige fraværsregler. Det gælder såvel den fødende som partneren. Er dette aktuelt, må man udskyde uddannelsen et semester.