Fortsæt til hovedindholdet
Undervisning og fag
Præsenspligt

Præsenspligt

Attesten fra pastoralseminariet er en attest på deltagelse. Pastoralseminariets arbejdsform og formål tilgodeses med præsenspligt og løbende opgaver og ikke eksamen. 
Præsenspligten er præciseret til deltagelse i mindst 80 % af undervisningen som helhed. Fravær må ikke overstige 20% hverken i de enkelte fag, opgaver, eller pastoralseminariet som helhed. 
Deltagelse begynder på mødetidspunktet som anført i skemaet af hensyn til undervisningen og de medstuderende. Samtlige opgaver skal afleveres inden afleveringsfristen. 
Præsenspligten omfatter også praktikperioder og evt. internater.

I helt ekstraordinære tilfælde – såsom alvorlig sygdom hos en selv eller ens børn som medfører større fravær – kan der efter aftale med uddannelsesleder iværksættes særlige foranstaltninger til afløsning af elementer af undervisningen.

Man har som studerende på pastoralseminariet i henhold til gældende regler ikke ret til barselsorlov ud over de almindelige fraværsregler. Det gælder såvel den fødende som partneren. Er dette aktuelt, må man udskyde pastoralseminariet et semester.