Fortsæt til hovedindholdet
Undervisning og fag
Praktik

Praktik

Praktikken på i alt fem uger er et obligatorisk element i pastoralseminarieuddannelsen, som er afgørende for hele forløbets tilrettelæggelse og forløb. Det generelle sognepræstearbejde er i fokus i praktikken, hvor der dog også kan findes plads til kontakt med funktionspræstearbejdet. Uddannelsen anviser praktiksted til praktikanterne. 

Praktikken tilrettelægges i samarbejde mellem det lokale pastoralseminariums studielektor og praktikpræster, som gennemgår FUVs vejlederuddannelse. I praktikken tilstræbes det, at praktikanten er tilknyttet mere end én præst, men blandt disse er der udpeget en kontaktpræst, som har ansvaret for tilrettelæggelsen og kontakten til pastoralseminarium, øvrige praktikpræster og praktikant.

Praktikken er ikke begrænset til observationspraktik; praktikanten forventes at få en første erfaring med udførelsen af så mange præsteopgaver som muligt. Det sker under praktikpræstens ansvar og dermed repræsenterer praktikpræsten tilsynet i praktikperioden. Det betyder, at praktikanten løbende bør drøfte sine gudstjenester, samtaler og praksis med praktikpræsten.

I praktikperioden er praktikanten underlagt gældende regler for ligeret mellem kønnene m.v. og der vil derfor i anvisningen af praktiksted og forløbet af praktikken ikke blive taget hensyn til reservationer i forhold til samarbejde med kolleger på baggrund af køn.

FUVs uddannelsesleder er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af pastoralseminarieuddannelserne, herunder praktikforløbene. Eventuelle klager over dennes afgørelser rettes til FUVs rektor.

I denne praktikplan kan du læse mere praktikkens form og indhold

Læs mere om praktikordning i København og Aarhus her