Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Ansøg om optagelse

Ansøgning om optagelse 

Det er en forudsætning for at blive optaget på pastoralseminarieuddannelsen, at man har bestået den teologiske kandidateksamen, har afleveret speciale med henblik på at blive cand.theol. eller kan dokumentere, at man har gennemført §1a-uddannelsen eller et §2-forløb. 

Ansøgning om optagelse på pastoralseminarieuddannelsen sker via linket neden for. Før du kan sende din ansøgning, skal du oprette dig med MitID. 

Ansøgningsfristen til forårssemesteret er den 1. november og til efterårssemesteret den 1. maj.

Umiddelbart efter fristen vil ansøgere blive bedt om at fremsende dokumentation i form af kandidatbevis, kvittering for afleveret speciale eller bestået §2-prøve. For §1a fremsendes uddannelsesplan, eksamensudskrift samt evt. kvittering for tilmelding til resterende eksaminer. Alle eksaminer skal være bestået senest i den eksamenstermin, der ligger i forbindelse med semesterstart på pastoralseminarieuddannelsen.

Som teologisk kandidat fra et universitet uden for Danmark er der særlige forhold at være opmærksom på i forbindelse med ansøgning om optagelse på pastoralseminarieuddannelsen. Læs mere her.