Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Ansøg om optagelse

Ansøgning om optagelse 

Ansøgningsfrist, forudsætning for optagelse og vejledning om fremsendelse af dokumentation for uddannelse.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen til forårssemesteret er den 1. november og til efterårssemesteret den 1. maj - både i Aarhus og København. 
Ansøgning om optagelse sker via linket nedenfor. Før du kan sende din ansøgning, skal du oprette dig med MitID. 

Forudsætning for optagelse
Det er en forudsætning for at blive optaget på pastoralseminarieuddannelsen, at man har bestået den teologiske kandidateksamen, har afleveret speciale med henblik på at blive cand.theol. eller har gennemført §1a-uddannelsen eller et §2-forløb. 

Dokumentation 
Efter ansøgning skal fremsendes dokumentation for uddannelse. Der kan uploades dokumenter løbende fra ansøgningstidspunktet og frem til en uge før semesterstart.

For studerende på den teologiske kandidatuddannelse fremsendes kandidatbevis, kvittering for afleveret speciale eller samlet eksamensudskrift. 

For §1a fremsendes uddannelsesplan, eksamensudskrift samt evt. kvittering for tilmelding til resterende eksaminer. Alle eksaminer skal være bestået senest i den eksamenstermin, der ligger i forbindelse med semesterstart på pastoralseminarieuddannelsen.

For ansøgere i et §2-forløb fremsendes dokumentation for bestået §2-prøve. Er du teologisk kandidat fra et universitet uden for Danmark?
Som teologisk kandidat fra et universitet uden for Danmark er der særlige forhold at være opmærksom på i forbindelse med ansøgning om optagelse på pastoralseminarieuddannelsen. Læs mere her.