Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Ansøg om optagelse

Ansøgning om optagelse på pastoralseminariet

Det er en forudsætning, at ansøgere har færdiggjort eller er tæt på at færdiggøre cand.theol-eksamen fra universitetet. 

Som teologisk kandidat fra et universitet uden for Danmark er der særlige forhold at være opmærksom på i forbindelse med ansøgning om optagelse på pastoralseminariet. Læs mere her.

Pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus og København
I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en skævhed i optaget mellem forår og efterår, der bl.a. skyldes fremdriftsreformen på universiteterne. Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, optages der kun studerende i efterårssemesteret, og der er heller ikke planlagt optag i Aarhus i foråret 2024.