fkuv.dk
Prædiken på vej

Prædiken på vej

'Prædiken på vej' er præster, der taler med andre præster og teologer om den kommende prædikentekst: en fri og teologisk kvalificeret samtale for dem, der skal prædike på søndag. Og måske også som forberedelse for nogle af dem, der vil lytte til prædikenen på søndag.
Podcasten er et samarbejdsprojekt mellem FUV og Københavns Stift og produceres af præster udpeget af FUV eller ansat i Københavns Stift.

Ny podcast giver præster input til prædiken

Præster taler med andre præster og teologer om den kommende tekst. Det er essensen i podcast-serien 'Prædiken på vej', som er et samarbejde mellem FUV og Københavns Stift. Første podcast ligger klar 20. marts med inspiration til palmesøndag.

Det startede med en konference i Sverige sidste efterår, hvor to danske teologer hører om den svenske podcast 'Tolkning pågar': Samtaler mellem to præster om den kommende tekst til inspiration for de mange præster, der sidder derhjemme i kontoret og skal i gang med at skrive prædikenen.

Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved FUV, og Pia Nordin Christensen, stiftspræst for efteruddannelse i Københavns Stift, blev så begejstrede for konceptet, at de efter hjemkomsten straks gik i gang med at udvikle en tilsvarende dansk podcast.

Det er blevet til 'Prædiken på vej', som bliver lanceret 20. marts. 

Inspiration gennem øregangene

”Det er et tilbud om at kunne forberede sig på søndagens gudstjeneste gennem øregangene ved at lytte til en fri og teologisk kvalificeret samtale om prædiketeksten,” fortæller Ulla Morre Bidstrup.

For det kan ofte være en svær og ensom proces at skulle lave en prædiken. Gode spørgsmål til at folde teksten ud kan derfor være, hvordan den anfægter os? Er der associationer til aktuelle forhold? Hvad skal menigheden tage med sig hjem efter gudstjenesten?

”Vi åbner så at sige præsternes prædikenværksted. Det kan give inspiration til nye måder at arbejde med teksten på. Og på den måde højne og styrke kvaliteten af prædikenen til gavn for menigheden. Og det er vi som præsten altid optaget af,” siger Pia Nordin Christensen.

Podcasten er således et arbejdsredskab til prædikanter, der vil forberede sig på søndagen. Men alle der er interesserede i teologi og den kommende gudstjeneste vil få udbytte af at høre udsendelserne. Det vil for eksempel sige organister og kirketjenere - eller den engagerede kirkegænger.

Præster over hele landet

Otte præster – fire fra Københavns Stift og fire fra resten af landet udpeget af FUV – skal i løbet af det næste halve år på skift producere en udsendelse på max 25 min om ugen. Endda flere op til de kirkelige højtider.

”De otte præster skal selv finde en gæst, de synes vil være interessant at tale med om den kommende søndags tekst. Det bliver nok ofte en anden præst, men det kan også være den tekstinteresserede menighedsrådsformand. Eller teologiprofessoren fra universitetet. Det vigtigste at have sig for øje er, at det skal være en samtale, der er relevant, og som er med til at åbne teksten for præsten i arbejdsrummet,” understreger Pia Nordin Christensen.

Det er også en vigtig pointe, at podcasten skal have teologisk bredde og plads til at være uenigheder.

”Vi opfordrer alle vores interview-præster til at finde gæster, der ikke nødvendigvis har samme tilgang og tænker i samme baner som dem selv. Der må gerne opstå forskellige opfattelser af teksten undervejs i samtalerne, det kan være med til at give en spændende teologisk samtale,” siger Ulla Morre Bidstrup.

Projektet forankres i FUV i videnscenteret som en slags vidensbank og i uddannelsesdelens faggruppe for homiletik. Det er ambitionen, at projektet bliver givet videre som en stafet til et andet stift efter København. Og der er allerede andre, der er interesserede, forsikrer Ulla Morre Bidstrup.

Af Ulla Haahr, Københavns Stift