Fortsæt til hovedindholdet
Om FUV
Viden og udvikling

Viden og udvikling

Center for Viden og Udvikling har til opgave at tilvejebringe og formidle viden, der er relevant for folkekirken og for forholdet mellem kirke og samfund. 

Center for Viden og Udvikling - i daglig tale Videnscentret - har som kerneopgaver at

  • indsamle og bearbejde viden relevant for folkekirken og samfundet
  • gennemføre undersøgelser af såvel folkekirkelige kerneopgaver som nye initiativer
  • arbejde med kirkestatistik
  • lede udviklingsprojekter på vidensbaseret grundlag
  • gennemføre evalueringer af udvalgte initiativer, projekter og arbejdsområder

Fra forskning til konsulentopgaver
Videnscenteret arbejde spænder fra forskning, som vi udfører i samarbejde med universiteter, via analytisk vidensarbejde til lettere konsulentydelser. Konsulentarbejdet udføres i forhold til kirkelige aktører som fx et stift, et provsti eller Landsforeningen for Menighedsråd. 

Vi kommer gerne ud på besøg for at drøfte, hvad der er af behov for undersøgelser eller udviklingsprojekter, som løses på konsulentlignende basis. Vi modtager også gerne ønsker til nye projekter og indsatser, som der vurderes at være et behov for.

Strategi for Videnscenteret 2017-24